Výběrové řízení na služební místo odborný rada OPD

Dne 5.12.2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo odborný rada, oddělení přístupu ke dráze, odboru přístupu k dopravní infrastruktuře. Veškeré informace naleznete v sekci Kariéra.

 

Výběrové řízení na služební místo odborný rada OCK

Dne 5.12.2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo odborný rada, oddělení cenové kontroly, odboru přístupu k dopravní infrastruktuře. Veškeré informace naleznete v sekci Kariéra.

Veřejná vyhláška oznámení o ukončení dokazování

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), obdržel dne 16. 10. 2017 žádost právnické osoby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00, IČ 709 94 234 (dále jen „provozovatel dráhy“), č.j.: 39387/2017-SŽDC-GŘ-O11 ze dne 03. 10. 2017 o vydání rozhodnutí o omezení provozování dráhy - více informací najdete v sekci Úřední deska

Metodický pokyn pro posuzování vleček z hlediska veřejné přístupnosti

Dne 31.3.2017 byl vydán metodický pokyn pro posuzování vleček z hlediska veřejné přístupnosti. Veškeré informace naleznete v sekci Úřední deska.