Výběrové řízení na služební místo vrchní rada OPD

Dne 13.3.2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo vrchní rada, oddělení přístupu ke dráze, odboru přístupu k dopravní infrastruktuře. Veškeré informace naleznete v sekci Kariéra.

Výběrové řízení na služební místo odborný rada OPS

Dne 7.3.2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo odborný rada, oddělení přístupu ke službám, odboru přístupu k dopravní infrastruktuře. Veškeré informace naleznete v sekci Kariéra.

Oznámení o plánované nové službě v osobní drážní dopravě

Dne 7.2.2018 bylo zveřejněno oznámení o plánované nové službě v osobní drážní dopravě. Podrobné informace naleznete v sekci Úřední deska.

Metodický pokyn pro posuzování vleček z hlediska veřejné přístupnosti

Dne 31.3.2017 byl vydán metodický pokyn pro posuzování vleček z hlediska veřejné přístupnosti. Veškeré informace naleznete v sekci Úřední deska.