Veřejná vyhláška oznámení o ukončení dokazování

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), obdržel dne 16. 10. 2017 žádost právnické osoby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00, IČ 709 94 234 (dále jen „provozovatel dráhy“), č.j.: 39387/2017-SŽDC-GŘ-O11 ze dne 03. 10. 2017 o vydání rozhodnutí o omezení provozování dráhy - více informací najdete v sekci Úřední deska