Oznamovací povinnost provozovatelů vleček

Podle zákona č. 266/1994 Sb., ve znění zákona 367/2020 Sb., účinném od 15. 1. 2020 vešla v platnost oznamovací povinnost provozovatelů vleček a povinnost Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře zveřejnit jejich seznam.

Seznam veřejně přístupných i nepřístupných vleček najdete v sekci Povinně zveřejňované informace - Seznam vleček

Veřejná vyhláška rozhodnutí

Dne 14. 1. 2020 byla vyhlášena veřejná vyhláška rozhodnutí UPDI-0115/20/BL. Více informací najdete v sekci Úřední deska.

Veřejná vyhláška oznámení o ukončení dokazování

Dne 13. 1. 2020 byla vyhlášena veřejná vyhláška oznámení o ukončení dokazování UPDI-0045/20/ZA. Více informací najdete v sekci Úřední deska.