Oznamovací povinnost provozovatelů vleček

Podle zákona č. 266/1994 Sb., ve znění zákona 367/2020 Sb., účinném od 15. 1. 2020 vešla v platnost oznamovací povinnost provozovatelů vleček a povinnost Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře zveřejnit jejich seznam.

Seznam veřejně přístupných i nepřístupných vleček najdete v sekci Povinně zveřejňované informace - Seznam vleček