Informace pro účastníky řízení

Prominutí zmeškání úkonu v souvislosti s nouzovým stavem

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře v souladu se stanoviskem Ministerstva vnitra ze dne 19. 3. 2020, č. j. MV- 51263-1/SLA-2020, informuje účastníky řízení o možnosti požádat o prominutí zmeškání úkonu.

Vice informací zde.

Celý článek ve formátu PDF.