Posouzení stávajících vnitrostátních předpisů ERA 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře zveřejňuje pro informaci citované odstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004.

Nařízení včetně výkladového stanoviska v českém a anglickém jazyce najdete v sekci Metodické pokyny, stanoviska a úkony.