Změny ve vedení a působnosti Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře

Funkce předsedy Úřadu není s platností od 16. 2. 2023 obsazena, řízením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře je usnesením vlády ČR č. 143, s účinností od 22. února 2023, pověřen současný místopředseda Ing. Miloslav Kothera.

Stejným usnesením vzala vláda na vědomí záměr na zrušení Úřadu a převedení jeho působnosti a pravomoci na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a to do konce roku 2023. S tímto záměrem seznámil zaměstnance Úřadu při osobním setkání ministr dopravy Mgr. Martin Kupka dne 23. 2. 2023.