Perspektivní uplatnění u ÚPDI

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře vznikl 1. dubna 2017 a stále nabízí pracovní pozice, které možná zaujmou i Vás. Všeobecné informace o možnostech uplatnění najdete zde. Přehled aktuálně poptávaných pozic naleznete zde.

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo
ODBORNÝ RADA (2202)
ODDĚLENÍ PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM
ODBORU PŘÍSTUPU K DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

Předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada (2202) oddělení přístupu ke službám odboru přístupu k dopravní infrastruktuře, a to v oboru služby:
66. Doprava. Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. prosince 2018 nebo dle dohody.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Další potřebné informace a dokumenty k tomuto výběrovému řízení naleznete níže.