OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo
ODBORNÝ REFERENT (1205) ODDĚLENÍ VNITŘNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ
ODBORU KANCELÁŘE PŘEDSEDY

Předseda Úřadu pro přístup k dopravní infastruktuře, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent (1205) oddělení vnitřních záležitostí odboru kanceláře předsedy v oboru služby
36. Informační a komunikační technologie.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. srpen 2018 nebo dle dohody.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.

Místem výkonu služby je Praha.

Další potřebné informace a dokumenty k tomuto výběrovému řízení naleznete níže.