OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo
VRCHNÍ RADA (2201) VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM
ODBORU PŘÍSTUPU K DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE
(1. kolo)

Předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje podle § 58 odst. 3 zákona první kolo výběrového řízení na služební místo vrchní rada (2201) vedoucí oddělení přístupu ke službám odboru přístupu k dopravní infrastruktuře, a to v oboru služby: 66. Doprava.
Místem výkonu služby je Praha.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 15. 4. 2019 nebo dle dohody. Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

Další potřebné informace a dokumenty k tomuto výběrovému řízení naleznete níže.