OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo
ODBORNÝ RADA (1104)
ODDĚLENÍ PERSONÁLNĚ-EKONOMICKO-PRÁVNÍHO
ÚŘADU PRO PŘÍSTUP K DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

Předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada (1104) oddělení personálně-ekonomicko-právního Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, a to v oboru služby:
29. Legislativa a právní činnost.
Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. červen 2019 nebo dle dohody.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Další potřebné informace a dokumenty k tomuto výběrovému řízení naleznete níže.