Poradní orgány

Rozkladová komise

Podle § 152 odst. 3 správního řádu předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře jmenoval rozkladovou komisi. Ta je poradním orgánem předsedy a předkládá mu návrhy na rozhodnutí o rozkladu.

 

Rozkladová komise – aktuální složení

Externí pracovníci:

Mgr. Martina Postupová předsedkyně rozkladové komise 
Ing. Jitka Kotásková tajemnice rozkladové komise
Ing. Martin Jacura, Ph.D.  
Mgr. Věra Ondračková  
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.  
Mgr. Jan Vévoda, Ph.D.  
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.  
Mgr. et Mgr. Jitka Boudná, M.A.  
JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D.  

 

 

Rozkladová komise - výdaje za rok 

2022 - celkem 162.400,- Kč

2021 - celkem 98.600,- Kč

2020 - celkem 241.600,- Kč

2019 - celkem 86.400,- Kč

2018 - celkem 195.165,- Kč

2017 - celkem 101.640,- Kč