Organizační struktura

Organizačí schéma Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře

 

Postavení Úřadu                            

ÚPDI ve struktuře státu a železničního trhu