Poradní orgány

Rozkladová komise

Podle § 152 odst. 3 správního řádu předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře jmenoval rozkladovou komisi. Ta je poradním orgánem předsedy a předkládá mu návrhy na rozhodnutí o rozkladu.

 

Rozkladová komise – aktuální složení

Mgr. Martina Postupová předsedkyně rozkladové komise 
Ing. Jitka Kotásková tajemnice rozkladové komise
Mgr. Šárka Homfrey  
Ing. Martin Jacura, Ph.D.  
JUDr. Eva Kášová, Ph.D.  
Mgr. Věra Ondračková  
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.  
Mgr. Jan Vévoda  
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.  

 

Rozkladová komise – výdaje za rok 2017

Celkem 101.640,- Kč