Metodika pro posuzování hlavního účelu mezinárodní osobní dopravy a hospodářské vyváženosti smlouvy o veřejných službách pro služby zahájené před jízdním řádem 2020/2021

Na základě § 34d zákona o dráhách rozhoduje ÚPDI podle nařízení Komise (EU) č.869/2014 o nových službách v osobní železniční dopravě o převažujícím účelu osobní drážní dopravy a ve věci ohrožení hospodářské vyváženosti osobní drážní dopravy provozované na základě smlouvy o veřejných službách. Osoba, která hodlá podat žádost o přidělení kapacity dráhy pro účely provozování osobní drážní dopravy bez smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, oznámí tuto skutečnost 2 měsíce před podáním žádosti ÚPDI. Osoba, která není usazena na území České republiky a hodlá podat žádost o přidělení kapacity dráhy pro účely provozování přeshraniční osobní drážní dopravy, oznámí tuto skutečnost 2 měsíce před podáním žádosti ÚPDI. Tato metodika stanovuje podrobnosti o ohlašování služeb v osobní dopravě a podávání žádostí, a provádění testů hlavního účelu a hospodářské vyváženosti.

Celý článek ve formátu PDF.

1_Oznameni_o_planovane_nove_sluzbe_formular.xlsx

2_Zadost_o_provedeni_testu_hlavniho_ucelu_formular.xlsx

3_Zadost_o_provedeni_testu_hosp__vyvazenosti_formular.xlsx