Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv

  • Žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.

Výhradní licence

  • Žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.