Organizační struktura

Organizačí schéma Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře

V čele Úřadu stojí předseda, zastupuje jej místopředseda. Jemu je podřízen auditor, kancelář předsedy úřadu a odbor přístupu k dopravní infrastruktuře. Pod něj spadají oddělení přístupu ke dráze, oddělení přístupu ke službám a oddělení cenové kontroly.

 

Postavení Úřadu                            

ÚPDI ve struktuře státu a železničního trhu

Úřad je nezávislý, vládě podléhá pouze formou schvalování rozpočtu a systemizace cestou Ministerstva financí a Ministerstva vnitra. Není závislý ani na Ministerstvu dopravy, ani na Drážním úřadu či Generální inspekci. Úřad řeší vzájemné vztahy mezi provozovateli drah, služeb a dopravci.