Platby

Veškeré příjmy Úřadu na účtu správních poplatků a příjmovém účtu jsou příjmem státního rozpočtu. Platby je možno provést bezhotovostně, Úřad má následující účty u České národní banky.

 

Název účtu Číslo účtu  Variabilní symbol Konst. symbol  Druh platby
Účet správních poplatků  3711-4523001/0710 č.j. uvedené ve výzvě ÚPDI  1148 úhrada správního poplatku
Příjmový účet  19-4523001/0710 č.j. uvedené ve výzvě ÚPDI  3714 úhrada pokuty za přestupek,
náklady řízení,
poskytování informací a úkony s tím souvisejícími

 

Úřad je též povinen umožnit veřejnosti provést hotovostní úhradu v sídle Úřadu a to složením hotovosti do pokladny v běžných úředních hodinách. Plátce obdrží příjmový pokladní doklad. Poplatky vyměřované a vybírané Úřadem lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč.