Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře není plátcem daně z přidané hodnoty.