Řízení, která podléhají správním poplatkům

 Položka 59a

a) Posouzení  
    -   převažujícího účelu osobní drážní dopravy 1000 Kč
    -   ohrožení hospodářské vyváženosti osobní drážní dopravy 1500 Kč
b) Vydání rozhodnutí o rozporu prohlášení o dráze se zákonem o dráhách 1000 Kč
c) Vydání rozhodnutí o rozporu rozsahu přidělené kapacity nebo postupu při jejím přidělení se zákonem o dráhách 1000 Kč
d) Vydání rozhodnutí o rozporu smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze celostátní, nebo regionální anebo na veřejně přístupné vlečce nebo jejího návrhu se zákonem o dráhách              1000 Kč