Přehled přestupků projednaných v roce 2018

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, ústřední orgán státní správy, zveřejňuje v souladu s § 110 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, přehled přestupků, které byly spáchány na úseku státní správy v působnosti úřadu.

Jde o přestupky podle § 51 odst. 4 písm. h) až q), § 51 odst. 5 písm. g), § 51 odst. 7 a § 52 odst. 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

Přestupky za rok 2018 ke stažení.