Rozhodnutí vydaná podle zákona o dráhách - 2019

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře podle § 57a odst. 5 zákona o dráhách zveřejňuje rozhodnutí vydaná podle tohoto zákona:

 

Předmět řízení Nabytí právní moci Soubor ke stažení ve formátu PDF
Schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy - SART, a.s.  16. 2.2018  UPDI-OPD0001-19.pdf
Schválení změny plánu omezení provozování dráhy - Správa železniční dopravní cesty, s.o. 16. 2.2018 UPDI-OPD0006-19.pdf