Čl.II zákona č. 367/2019 Sb. - Přechodná ustanovení

2. Je-li provozovatel veřejně nepřístupné vlečky ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona povinen umožnit její užití způsobem podle § 22a odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, sdělí tuto skutečnost Úřadu do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

Název vlečky Obchodní firma (provozovatel) Adresa sídla
Keraclay Nehvizdy  DBV-ITL, s.r.o. Polepská 867, Kolín IV, 280 02
Krkonošské vápenky Kunčice, vlečka Kunčice n. L.  DBV-ITL, s.r.o. Polepská 867, Kolín IV, 280 02
Lesy České republiky s. p., vlečka Kladská I  DBV-ITL, s.r.o. Polepská 867, Kolín IV, 280 02
OSEVA UNI a.s., Silo Vysoké Mýto  DBV-ITL, s.r.o. Polepská 867, Kolín IV, 280 02
PERISINALE Ostašov  DBV-ITL, s.r.o. Polepská 867, Kolín IV, 280 02
SD KOVOŠROT s. r. o., vlečka Svitavy DBV-ITL, s.r.o. Polepská 867, Kolín IV, 280 02
Tereos TTD, a. s., vlečka Chrudim DBV-ITL, s.r.o. Polepská 867, Kolín IV, 280 02
TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o., vlečka Kouřim DBV-ITL, s.r.o. Polepská 867, Kolín IV, 280 02
Vlečka CEMBRIT Beroun - Závodí DBV-ITL, s.r.o. Polepská 867, Kolín IV, 280 02
Vlečka Lučební DBV-ITL, s.r.o. Polepská 867, Kolín IV, 280 02
Vlečka Strojírny Kolín II DBV-ITL, s.r.o. Polepská 867, Kolín IV, 280 02
Vlečka výtah DBV-ITL, s.r.o. Polepská 867, Kolín IV, 280 02
Vlečka ZZN Svitavy a. s. DBV-ITL, s.r.o. Polepská 867, Kolín IV, 280 02
Zeko Protivín DBV-ITL, s.r.o. Polepská 867, Kolín IV, 280 02
EŽ Praha a.s. - Česká Třebová Elektrizace železnic Praha a.s. nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4, 140 00
EŽ Praha a.s. - Vlkov u Tišnova Elektrizace železnic Praha a.s. nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4, 140 00