Veřejné zakázky

Úřad zadává veřejné zakázky formou centralizovaného zadávání veřejných zakázek ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem financí a Ministerstvem vnitra. Ostatní veřejné zakázky zadává prostřednictvím aplikace NEN.


Aktuální a ukončené zakázky jsou evidovány pod profilem zadavatele na adrese seznamu platných profilů zadavatelů.


Úřad zajišťuje prodej nepotřebného majetku prostřednictvím webových stránek ÚZSVM.