Výroční zprávy

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Výroční zpráva o činnosti Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za: 2017, 2018

 

Zpráva o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2017

 

Informace o výsledcích kontrolní činnosti ÚPDI podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) za část roku 2017