Výroční zprávy

14.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zpráva o činnosti a hospodaření

Kontrolní činnost

Rozpočet

 

Přehled projednaných přestupků

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, ústřední orgán státní správy, zveřejňoval do roku 2020 v souladu s § 110 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, přehled přestupků, které byly spáchány na úseku státní správy v působnosti úřadu.