Ostatní rozhodnutí - archiv 2018

Předmět řízení Nabytí právní moci Soubor ke stažení ve formátu PDF
Žádost o provedení testu hospodářské vyváženosti - MDČR, České dráhy, a.s. 9.10.2018 UPDI-EET0004/18.pdf +
UPDI-EET0015/18.pdf
Žádost o provedení testu hospodářské vyváženosti - Usnesení o zastavení řízení - MDČR 8.6.2018 UPDI-EET0001/18
Žádost o provedení testu hospodářské vyváženosti - Usnesení o zastavení řízení - MDČR 28.4.2018 UPDI-EET0002/18
Žádost o provedení testu hospodářské vyváženosti - Usnesení o zastavení řízení - MDČR 28.4.2018 UPDI-EET0003/18
Žádost o provedení testu hospodářské vyváženosti - Usnesení o zastavení řízení - MDČR 28.4.2018 UPDI-EET0005/18
Žádost o provedení testu hospodářské vyváženosti - Usnesení o zastavení řízení - MDČR 28.4.2018 UPDI-EET0006/18
Žádost o provedení testu hospodářské vyváženosti - Usnesení o zastavení řízení - MDČR 8.6.2018 UPDI-EET0007/18
Žádost o provedení testu hospodářské vyváženosti - Usnesení o zastavení řízení - MDČR 8.6.2018 UPDI-EET0008/18
Žádost o provedení testu hospodářské vyváženosti - Usnesení o zastavení řízení - MDČR 8.6.2018 UPDI-EET0009/18
Žádost o provedení testu hospodářské vyváženosti - Usnesení o zastavení řízení - MDČR 8.6.2018 UPDI-EET0010/18
Žádost o provedení testu hospodářské vyváženosti - Usnesení o zastavení řízení - MDČR 28.4.2018 UPDI-EET0011/18
Žádost o provedení testu hospodářské vyváženosti - Usnesení o zastavení řízení - MDČR 28.4.2018 UPDI-EET0012/18
Žádost o provedení testu hospodářské vyváženosti - Usnesení o zastavení řízení - MDČR 28.4.2018 UPDI-EET0013/18
Žádost o provedení testu hospodářské vyváženosti - Usnesení o zastavení řízení - MDČR 28.4.2018 UPDI-EET0014/18
     
     
Rozhodnutí o přestupku - Správa železniční dopravní cesty, s.o.  28. 4. 2018 UPDI-POK0001/18
     
     
Návrh posouzení Prohlášení o dráze ČD 2019 - SŽDC, s.o. 21.8.2018 RPD0002/18
Posouzení souladu Prohlášení o dráze 2019-vyčleněno z UPDI-RPD0004/17 - ČD, a.s. a KŽC Doprava, s.r.o. Viz Doložka právní moci
3.12.2018
16. 7. 2019
RPD0003/18_2186
RPD0003/18_3231

RPD0003/18_1441
Posouzení změny č. 2 Prohlášení o dráze 2019 - České dráhy, a.s. Viz Doložka právní moci
26.2.2019
RPD0004/18_3416
RPD0004/18_0375
Posouzení Prohlášení o dráze 2020, příloha "C"- vyčleněno ze spisu UPDI-RPD0004/17 Viz Doložka právní moci
13. 2. 2020
RPD0005/18_2946_19
RPD0005/18_317_20
Prohlášení o dráze 2018/2019 účinného od 9.12.2017,ve znění zm. z 21.6.2018 a zm. z 5.11.2018, náklady řízení Viz Doložka právní moci
4.9.2019
Viz Doložka právní moci
21.8.2019
RPD0006/18_0564
RPD0006/18_0564-2326_19
RPD0006/18_0819
RPD0006/18_0819-2329_19
     
     
Odepření přístupu k veřejně nepřístupné vlečce - Cargo Motion, s.r.o. 16.1.2019
16.1.2019
UPDI-VPV0001-18_0192
UPDI-VPV0001-18_0221