Ostatní rozhodnutí - archiv 2019

Předmět řízení Nabytí právní moci Soubor ke stažení ve formátu PDF
Správnost postupu SŽ, a.s. při projednávání výluk dle §23b) Zákona o dráhách Viz Doložka právní moci

6. 4. 2020 
 POK004/19 1.st

POK004/19 2.st
     
     
Žádost o provedení testu hospodářské vyváženosti - Usnesení o zastavení řízení - Svaz odborářů služeb a dopravy, z.s. 27. 2. 2019 UPDI-EET0001-19.pdf
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o provedení testu hospodářské vyváženosti - Ministerstvo dopravy  9. 10. 2019 UPDI-EET0011-19.pdf 
     
     
Posouzení Prohlášení o dráze 2020, příloha "C", část C - KŽC Doprava, s.r.o. Sdělení k NPM 
2. 8. 2019
RPD001/19 1.st
RPD001/19 2.st
Posouzení Prohlášení o dráze 2020 - ČD,a.s. Viz Doložka právní moci
24. 8. 2019
RPD002/19 1.st

RPD002/19 2.st
Posouzení Prohlášení o dráze 2020 - zahájeno z moci úřední Viz Doložka právní moci
15. 11. 2019
RPD003/19 1.st

RPD003/19 2.st
Posouzení Prohlášení o dráze 2020 - Příloha C, kapitola 6.1 Viz Doložka právní moci
21. 4. 2020
5. 6. 2020
RPD004/19 1.st

RPD004/19 1.st
RPD004/19 2.st
Posouzení Prohlášení o dráze 2020, SŽ, s.o.- Změna č. 2 Viz Doložka právní moci
30. 1. 2020
Viz Doložka právní moci
9. 7. 2020
RPD005/19 1.st I.

RPD005/19 2.st I.
RPD005/19 1.st II.

RPD005/19 2.st II.
     
     
Nosiče informačních systémů  pro cestující - ČD, a.s. 17. 2. 2020 STD006/19 1.st
STD006/19 2.st