Ostatní rozhodnutí - archiv 2021

Předmět řízení Nabytí právní moci Soubor ke stažení ve formátu PDF
Rozhodnutí o odepření přístupu společnosti RegioJet, a.s. k železniční infrastruktuře v úseku Praha hl. n. – Děčín hl. n. 20. 4. 2022 EET008/21
Rozhodnutí o odepření přístupu společnosti RegioJet, a.s. k železniční infrastruktuře v úseku Praha hl. n. – Domažlice 20. 4. 2022 EET011/21
Rozhodnutí o odepření přístupu společnosti RegioJe,t a.s. k železniční infrastruktuře v úseku Ostrava hl. n. – Břeclav 20. 4. 2022 EET013/21
     
     
Rozhodnutí o uložení odstranění nedostatků - PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s. viz Doložka právní moci

25. 11. 2021
KOP001/21 1. st

KOP001/21 2. st
     
     
Rozhodnutí o přestupku - České dráhy, a.s.

viz Doložka právní moci

14. 5. 2021

POK001/21 1. st


POK001/21 2. st
Rozhodnutí o přestupku - České dráhy, a.s.

viz Doložka právní moci

16. 8. 2021

POK002/21 1. st


POK002/21 2. st
Rozhodnutí o přestupku - České dráhy, a.s. 19. 8. 2021

POK003/21

Rozhodnutí o přestupku - Správa železnic, s.o. viz Doložka právní moci
23. 7. 2021
POK004/21 1. st

POK004/21 2. st
Rozhodnutí o přestupku - České dráhy, a.s. viz Doložka právní moci

21. 10. 2021

POK005/21 1. st

POK005/21 2. st

Rozhodnutí o přestupku - České dráhy, a.s. viz Doložka právní moci

28. 6. 2023

POK007/21 1. st

POK007/21 2. st

Rozhodnutí o přestupku - Univerzita Pardubice 24. 12. 2021 POK008/21
Rozhodnutí o přestupku - KŽC Doprava, s.r.o. 21. 12. 2021 POK009/21
     
     
Posouzení Prohlášení o dráze 2022, ČD, a.s. řízení zastaveno RPD001/21 
Posouzení souladu Prohlášení o dráze regionální provozované KŽC s.r.o.  17. 12. 2021 RPD002/21 
Posouzení souladu prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních 2022, SŽ, s.o. viz Doložka právní moci RPD003/21