Ostatní rozhodnutí - archiv 2022

Předmět řízení Nabytí právní moci Soubor ke stažení ve formátu PDF  
Posouzení souladu smlouvy o provozování drážní dopravy se zákonem o dráhách viz doložka PM
29. 12. 2022
KOP002/22 1. st
KOP002/22 2. st
 
Uložení odstranění nedostatků – ČD Cargo, a.s. 14. 11. 2022 KOP003/22 2. st  
       
       
Posouzení souladu PoD se zákonem o dráhách - provozní jazyk v ŽST Břeclav

viz doložka PM
27. 12. 2022

OKO006/22.pdf 1. st.
OKO006/22.pdf 1. st.

 
       
       
Rozhodnutí o přestupku - SD - Kolejová doprava, a.s. 26. 7. 2022 POK003/22  
Rozhodnutí o přestupku - ČD, a.s.

 viz doložka PM
3. 11. 2022
POK004/22 1. st
POK004/22 2. st.
 
 
Rozhodnutí o přestupku - ČD Cargo, a.s. viz doložka PM
15. 2. 2023 
 POK006/22 1. st.
POK006/22 2. st.
 
       
       
Posouzení souladu Prohlášení o dráze pro rok 2023, SŽ, s.o. 9. 8. 2022   RPD001/22