Řízení, která podléhají výběru správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 Položka 59a

a) Posouzení ohrožení hospodářské vyváženosti osobní drážní dopravy 1500,- Kč
b) Vydání rozhodnutí o rozporu prohlášení o dráze se zákonem o dráhách 1000,- Kč
c) Vydání rozhodnutí o rozporu rozsahu přidělené kapacity nebo postupu
     při jejím přidělení se zákonem o dráhách
1000,- Kč
d) Vydání rozhodnutí o rozporu smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze celostátní
     nebo regionální anebo na veřejně přístupné vlečce nebo jejího návrhu se zákonem o dráhách
1000,- Kč