Doručování veřejnou vyhláškou

Název dokumentu
ZodpovídáČíslo jednacíVyvěšenoSejmuto
Rozhodnutí - UPDI-3768/20/UM
PodatelnaUPDI-3768/20/UM16.10.202031.10.2020
Vyrozumění o rozkladu proti rozhodnutí - UPDI-3722/20/ZA
PodatelnaUPDI-3722/20/ZA13.10.202028.10.2020
Vyrozumění o rozkladu proti usnesení - UPDI-3723/20/ZA
PodatelnaUPDI-3723/20/ZA13.10.202028.10.2020

Informace o podmínkách přijímání dokumentů

Název dokumentu
ZodpovídáČíslo jednacíVyvěšenoSejmuto
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů
Podatelna18.03.2019

Kariéra

Název dokumentu
ZodpovídáČíslo jednacíVyvěšenoSejmuto
Výběrová řízení na volné pozice v pracovním a služebním poměru
Podatelna24.08.2020

Oznámení o plánované nové službě v osobní drážní dopravě

Název dokumentu
ZodpovídáČíslo jednacíVyvěšenoSejmuto
Oznámení o plánované nové službě v osobní drážní dopravě - průběžně aktualizováno
Podatelna11.10.2019