Veřejná vyhláška rozhodnutí - UPDI-2509/21/KP

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

ROZHODNUTÍ

Předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře jako rozkladový orgán příslušný rozhodovat podle § 3 a § 4 odst. 1 zákona č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, ve spojení s § 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, o rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře vydanému v prvním stupni v řízení o rozkladu, který podal přídělce kapacity dráhy, společnost Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, přezkoumal rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře ze dne 28. 5. 2021, č. j. UPDI-1853/21/ZA, sp. zn. UPDI-RPD006/20 ve znění opravného rozhodnutí č. j.: UPDI-2056/21/ZA ze dne 17. 6. 2021, a rozhodl takto:Předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře jako rozkladový orgán příslušný rozhodovat podle § 3 a § 4 odst. 1 zákona č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, ve spojení s § 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, o rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře vydanému v prvním stupni v řízení o rozkladu, který podal přídělce kapacity dráhy, společnost Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, přezkoumal rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře ze dne 28. 5. 2021, č. j. UPDI-1853/21/ZA, sp. zn. UPDI-RPD006/20 ve znění opravného rozhodnutí č. j.: UPDI-2056/21/ZA ze dne 17. 6. 2021, a rozhodl

takto:

Podle § 152 odst. 6 písm. b) ve spojení s § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se rozklad zamítá a rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře ze dne 28. 5. 2021, č. j. UPDI-1853/21/ZA, sp. zn. UPDI-RPD006/20, ve znění opravného rozhodnutí č. j.: UPDI-2056/21/ZA ze dne 17. 6. 2021, se potvrzuje.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 21.07.2021
Sejmuto: 05.08.2021
Číslo jednací: UPDI-2509/21/KP
Zodpovídá: Podatelna