Oznámení zahájení řízení - UPDI-3087/21/BL

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „Úřad“ a „zákon o dráhách“), oznamuje

zahájení řízení z moci úřední

ve věci o posouzení souladu Prohlášení o dráze regionální provozované společností KŽC, s.r.o., IČO 27210481, se sídlem Meinlinova 336, Praha 9 Koloděje, PSČ 190 16, se zákonem o dráhách. Prohlášení je zveřejněno bez č. j. s účinnosti od 25. 11. 2014.Podle § 46 odst. 1 správního řádu je řízení z moci úřední zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení řízení účastníkovi uvedenému v § 27 odst. 1 správního řádu. Jestliže je v řízení z moci úřední více účastníků uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, má pro zahájení správního řízení podle § 46 odst. 2 správního řádu význam oznámení o zahájení řízení prvnímu z nich.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 13.09.2021
Sejmuto: 28.09.2021
Číslo jednací: UPDI-3087/21/BL
Zodpovídá: Podatelna