Metodický pokyn pro posuzování vleček z hlediska veřejné přístupnosti

Vytisknout
Kategorie: Vyhlášky a metodické pokyny Zpět

Metodický pokyn pro posuzování vleček z hlediska veřejné přístupnosti

I. Úvod

Dne 1. dubna 2017 vstupuje v účinnost zákon č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tímto dnem zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), transponuje do právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (dále jen „směrnice 2012/34/EU“). Tato transpozice mj. v ustanovení § 22a zákona o dráhách nově upravuje odlišnosti v přístupnosti vleček. Pro sjednocení výkladu a usnadnění postupu dopravcům a provozovatelům drah vydává Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „ÚPDI“) tento metodický pokyn pro posuzování vleček z hlediska veřejné přístupnosti. Tento pokyn má informativní povahu.

Celý článek ve formátu PDF.

 

Vyvěšeno: 31.03.2017
Sejmuto: 31.03.2017
Číslo jednací:
Zodpovídá: Podatelna