Rozhodnutí - UPDI-2377/19/ZA

Vytisknout
Kategorie: Vyhlášky a metodické pokyny Zpět

ROZHODNUTÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v řízení, jehož účastníkem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, podle § 34e odst. 1 a 3 zákona o dráhách
rozhodl takto:

I.

Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020, ve znění změny č. 1 účinné od 1. 4. 2019, vydané Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, v příloze „C“ část C – Ceny za použití dráhy celostátní a regionálních drah provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, jízdou vlaku a podmínky jejich uplatnění, článek III. 3: „Pro výpočet výsledných cen za použití dráhy jízdou vlaku je rozhodující skutečná vlakem projetá trasa a v případě vlaku osobní dopravy i počet jeho zastavení v místech nástupu a výstupu cestujících.“

je v rozporu

s § 23 odst. 1 písm. d), tím i s § 33 odst. 1 a § 33 odst. 3 písm. c) zákona o dráhách.

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 30.08.2019
Sejmuto: 14.09.2019
Číslo jednací: UPDI-2377/19/ZA
Zodpovídá: Podatelna