Veřejná vyhláška oznámení o ukončení dokazování - UPDI-2064/20/BL

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ DOKAZOVÁNÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon o dráhách“), obdržel dne 11. 12. 2019 podání právnické osoby České dráhy, a.s., IČO 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1. Svým obsahem šlo o návrhy žadatele o posouzení souladu Změny č. 2 Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020 ze dne 1. 12. 2019, č. j. 70522/2019-SŽDC-GŘ-O5 se zákonem o dráhách.

 

Oznamujeme ukončení dokazování ve věci posouzení souladu Změny č. 2 Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020 se zákonem o dráhách, v rozsahu:

 

• přílohy „B“ - Nová tabulka C: Kategorie železničních stanic a zastávek dle přístupových cest pro cestující,
• přílohy „C“ část C bod I.2 a I.3 - nové znění,
• přílohy „C“ část C bod III.3 - nové znění textu,
• přílohy „C“ část C bod IV-nové znění bodu – cena za použití přístupových komunikací pro cestující ve vlaku osobní dopravy,
• přílohy „C“ část C bod V-nové znění bodu – Zpracování informací ve výpočetním systému IS KAPO a odsouhlasení fakturovaných výkonů a cen za použití dráhy jízdou vlaku.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 22.05.2020
Sejmuto: 06.06.2020
Číslo jednací: UPDI-2064/20/BL
Zodpovídá: Podatelna