Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - UPDI-2424/20/KP

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře jako rozkladový orgán příslušný podle § 3 a § 4 odst. 1 zákona č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, ve spojení s § 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodovat o rozkladech proti rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře vydanému v prvním stupni, v řízení o rozkladech, které podaly přídělce kapacity dráhy společnost Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 a dále společnost České dráhy, a. s., IČO: 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, jehož dalšími účastníky podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou společnosti ARRIVA vlaky s.r.o., IČO: 28955196 se sídlem Křižíkova 148/34 186 00 Praha 8 a KŽC Doprava, s.r.o., IČO: 27423069, se sídlem Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 – Koloděje,
přezkoumal rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře ze dne ze dne 4. 3. 2020, č. j. UPDI-0797/20/ZA, sp. zn. RPD005/19, a rozhodl 

takto:

Podle § 152 odst. 6 písm. b) ve spojení s § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se rozklad zamítá a rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře ze dne ze dne 4. 3. 2020, č. j. UPDI-0797/20/ZA, sp. zn. RPD005/19, se potvrzuje.

Toto rozhodnutí bylo vydáno dne 19. 6. 2020, na úřední desce ÚPDI bylo zveřejněno 24. 6. 2020. Z tohoto důvodu bude sejmuto až dne 9. 7. 2020 místo uvedeného data 4. 7. 2020.

Vyvěšeno: 24.06.2020
Sejmuto: 09.07.2020
Číslo jednací: UPDI-2424/20/KP
Zodpovídá: Podatelna