Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení - UPDI-2420/20/DV

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon o dráhách“),
oznamuje, že na návrh společnosti Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

bylo dne 11. 6. 2020 podle § 34e zákona o dráhách zahájeno řízení o posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní provozované společností České dráhy, a. s. (JŘ 2019/2020), č. j. sddf/0058/8 (DFJP) a č. j. 70583/2018 (ČD), vydaného veřejnou vysokou školou Univerzita Pardubice – Dopravní fakulta Jana Pernera a společností České dráhy, a. s., se zákonem o dráhách v rozsahu bodu 4 článku IV. přílohy 4 tohoto prohlášení.
Vyvěšeno: 25.06.2020
Sejmuto: 10.07.2020
Číslo jednací: UPDI-2420/20/DV
Zodpovídá: Podatelna