Veřejná vyhláška - Vyrozumění - UPDI-2587/20/ZA

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VYROZUMĚNÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen „zákon o dráhách“), obdržel podání společnosti CityRail, a.s., IČO: 24199010, se sídlem Magistrů 202/16, Michle, 140 00 Praha 4, označené Návrh na vydání rozhodnutí ve věci rozporu Prohlášení o dráze celostátní a regionální platného pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020 vydaného Správou železnic, státní organizací, (IČ: 70994234) ve znění změny č. 3 ze dne 16. 1. 2020, č. j. 2519/2020-SŽDC-GŘ-O5, se zákonem (§ 34e odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v účinném znění), Návrh na vydání předběžného opatření.

Následně, dne 10. 6. 2020, Úřad oznámil pod č. j. UPDI-2266/20/GP, zahájení řízení ve věci posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2021 a pro jízdní řád 2021 se zákonem o dráhách, v rozsahu Popisu zařízení služeb.

Celý článek ve formátu PDF.

Příloha - Usnesení o společném řízení.

Vyvěšeno: 03.07.2020
Sejmuto: 18.07.2020
Číslo jednací: UPDI-2587/20/ZA
Zodpovídá: Podatelna