Veřejná vyhláška - Oznámení o ukončení dokazování - UPDI-2608/20/MT

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O UKONČENÍ DOKAZOVÁNÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon o dráhách“), obdržel dne 27. března 2020 podání právnické osoby RegioJet a.s., IČO: 28333187, se sídlem náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno, zastoupené JUDr. Ondřejem Doležalem, advokátem advokátní kanceláře Doležal & Partners s.r.o., označené Návrh k prověření zákonnosti článku 4.5 a 4.4.1 Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních platného pro přípravu jízdního řádu 2021 a pro jízdní řád 2021 účinné od 12. 12. 2019, ve znění změny č. 1 účinné od 17. 01. 2020 (dále jen „podání“) a dne 9. dubna 2020 podání právnické osoby RegioJet a.s., IČO: 28333187, se sídlem náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno, zastoupené JUDr. Ondřejem Doležalem, advokátem advokátní kanceláře Doležal & Partners s.r.o., označené Doplnění návrhu k prověření zákonnosti článku 4.5 a 4.4.1 Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních platného pro přípravu jízdního řádu 2021 a pro jízdní řád 2021 účinné od 12. 12. 2019, ve znění změny č. 1 účinné od 17. 01. 2020 a změny č. 2 účinné od 08. 04. 2020, ze dne 27. 03. 2020 (dále jen „doplnění podání“).

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 03.07.2020
Sejmuto: 18.07.2020
Číslo jednací: UPDI-2608/20/MT
Zodpovídá: Podatelna