Vyrozumění o rozkladu proti usnesení - UPDI-3723/20/ZA

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

VYROZUMĚNÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen „zákon o dráhách“), vydal dne 23. 9. 2020 rozhodnutí č. j.: UPDI-3430/20/ZA, ve věci posouzení souladu prohlášení o dráze se zákonem o dráhách, kterým nařídil předběžné opatření a současně téhož dne vydal usnesení o přerušení řízení č. j.: UPDI-3512/20/ZA.Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen „zákon o dráhách“), vydal dne 23. 9. 2020 rozhodnutí č. j.: UPDI-3430/20/ZA, ve věci posouzení souladu prohlášení o dráze se zákonem o dráhách, kterým nařídil předběžné opatření a současně téhož dne vydal usnesení o přerušení řízení č. j.: UPDI-3512/20/ZA.V zákonné lhůtě proti tomuto usnesení podal rozklad účastník řízení, a to Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1.

Celý článek ve formátu PDF.

Rozklad proti usnesení - Správa železnic, s.o.

Vyvěšeno: 13.10.2020
Sejmuto: 28.10.2020
Číslo jednací: UPDI-3723/20/ZA
Zodpovídá: Podatelna