Veřejná vyhláška rozhodnutí - UPDI-0093/21/BL

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

ROZHODNUTÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, rozhodl v řízení podle § 34e odst. 1 a 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jehož účastníky jsou podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

a) Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,

b) České dráhy, a.s., IČO 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1,

c) Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, IČO 00216275, se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice,

a další dotčené osoby podle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, o posouzení souladu prohlášení o dráze se zákonem o dráhách, takto: Prohlášení o dráze celostátní provozované společností České dráhy, a. s. (JŘ 2020/2021), ve znění od 13. 5. 2020, č. j. sddf/0042/19 (DFJP), č. j. 57916/2019 (ČD), vydané veřejnou vysokou školou Univerzitou Pardubice, Dopravní fakultou Jana Pernera, IČO 00216275, se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice, a společností České dráhy, a. s., IČO 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1, je v rozsahu Přílohy č. 4 Ceny za přidělení kapacity, ceny za užití dráhy pro jízdu vlaku a pro posun, pravidla pro jejich výpočet a podmínky jejich uplatnění, Článku IV. Fakturace, bodu 4 v rozporu s § 32 odst. 3 písm. b) a s § 32 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře stanovuje společnosti České dráhy lhůtu 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, po jejímž uplynutí nelze Přílohu č. 4 Článek IV. bod 4 použít.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 12.01.2021
Sejmuto: 27.01.2021
Číslo jednací: UPDI-0093/21/BL
Zodpovídá: Podatelna