Veřejná vyhláška - Vyrozumění - UPDI-3417/18-OPDI-SPR/ML

Vytisknout
Kategorie: Vyhlášky a metodické pokyny Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VYROZUMĚNÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon o dráhách“), vydal dne 30. 10. 2018 rozhodnutí č. j. UPDI-3112/18-OPDI-SPR/ML ve věci schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy v roce 2019 na základě žádosti právnické osoby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1.

V zákonné lhůtě proti tomuto rozhodnutí podali rozklad účastníci řízení:

  • České dráhy, a.s., IČO: 70994226, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1
  • KŽC Doprava, s.r.o., IČO: 27423069, Praha 9 - Koloděje, Meinlinova 336, PSČ 190 16
  • Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, IČO: 60437359, 110 00 Praha - Staré Město, Rytířská 406/10
  • Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 05792291, Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1

Úřad zveřejňuje na úřední desce stejnopisy podaných rozkladů a současně podle ustanovení § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), účastníky řízení vyzývá, aby se k rozkladům vyjádřili ve lhůtě do 5 dnů od doručení tohoto vyrozumění.

Celý článek ve formátu PDF.

Rozklad ČD v PDF

Rozklad KŽC v PDF

Rozklad ROPID v PDF

 

Vyvěšeno: 03.12.2018
Sejmuto: 18.12.2018
Číslo jednací: UPDI-3417/18-OPDI-SPR/M
Zodpovídá: Podatelna