Pozvánka - úterý 12. 3. 2019

Vytisknout
Kategorie: Vyhlášky a metodické pokyny Zpět

P O Z V Á N K A

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře si Vás dovoluje pozvat jako zástupce provozovatelů drah, dopravců, odesílatelů a cestujících k projednávání situace při provozování dráhy a drážní dopravy na vzájemné setkání, které organizuje v souladu s ustanovením § 57a odst. 6 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách a které se
uskuteční v

úterý 12. 3. 2019 od 9 hodin

v kulturním sále železniční stanice Praha hlavní nádraží.

Program:

  • zahájení
  • novinky legislativy v oblasti provozování dráhy a drážní dopravy a zařízení služeb
  • zkušenosti z oblasti přístupu na dopravní cestu a ke službám
  • diskuse se zaměřením na překážky při poskytování železničních služeb

    Předpokládané ukončení akce je ve 13 hodin.

Vaše případné dotazy či náměty k diskusi můžete zasílat Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře do 28. 2. 2019 na e-mailovou adresu info@updi.cz.

Vzhledem ke kapacitě sálu je možná účast maximálně dvou zástupců společnosti. Proto prosíme o předběžné potvrzení Vaší účasti a nahlášení počtu osob, které se za Vaši společnost zúčastní, a to nejpozději do 5. 3. 2019 na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Těšíme se na Vaši účast!

Celá pozvánka ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 31.01.2019
Sejmuto: 12.03.2019
Číslo jednací:
Zodpovídá: Podatelna