Veřejná vyhláška usnesení UPDI-0243/19-OPDI-SPR/ŠA

Vytisknout
Kategorie: Vyhlášky a metodické pokyny Zpět

Veřejná vyhláška usnesení

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon o dráhách“), a na základě ustanovení § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) rozhodl,
t a k t o:


Řízení vedené pod sp. zn. UPDI-RPD0005/18, zahájené dne 22. 12. 2017,
ve věci posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální, platného pro přípravu jízdního řádu 2019 a pro jízdní řád 2019, účinného od 1. 12. 2017


se přerušuje

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 01.02.2019
Sejmuto: 16.02.2019
Číslo jednací: UPDI-0243/19-OPDI-SPR/ŠA
Zodpovídá: Podatelna