Veřejná vyhláška vyrozumění UPDI-0238/19-OPDI-SPR/ZA

Vytisknout
Kategorie: Vyhlášky a metodické pokyny Zpět

Veřejná vyhláška vyrozumění

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon o dráhách“), vydal dne 28. 12. 2018 rozhodnutí č. j.: UPDI-3553/18-OPEP/PI ve věci posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální platného pro přípravu jízdního řádu 2019 a pro jízdní řád 2019, účinného od 1. 12. 2017 (dále jen „Prohlášení 2019“), vydaného Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „SŽDC“), v rozsahu:


Kapitola 3.6.6 Ostatní technické vybavení včetně zařízení pro mytí a čištění, ve znění „Na základě výše uvedeného si SŽDC vyhrazuje právo na zastavení vlaku, na kterém byla diagnostickým zařízením indikována závada, a právo postihu v případě, že dopravce použije opakovaně k jízdě drážní vozidlo, u kterého byla diagnostickým zařízením indikována závada způsobující poškozování kolejnic (příznak INJ)“ Prohlášení 2019 je v rozporu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. k) zákona o dráhách.

Celý článek ve formátu PDF.

Příloha - rozklad SŽDC, s.o.

Vyvěšeno: 01.02.2019
Sejmuto: 16.02.2019
Číslo jednací: UPDI-0238/19-OPDI-SPR/ZA
Zodpovídá: Podatelna