Veřejná vyhláška rozhodnutí UPDI-0375/19-OPDI-SPR/ZA

Vytisknout
Kategorie: Vyhlášky a metodické pokyny Zpět

Veřejná vyhláška rozhodnutí o rozkladu

Předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře jako odvolací orgán příslušný podle § 3 a § 4 odst. 1 zákona č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, ve spojení s § 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodovat o rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře vydanému v prvním stupni v řízení o rozkladu, který podal žadatel společnost České dráhy a. s., IČO: 70994226, se sídlem nábřeží
Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, jehož dalším účastníkem podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je přídělce kapacity dráhy společnost Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
přezkoumal rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře ze dne 19. 12. 2018, č. j. UPDI-3416/18-OPDI-SPR/ŠA, sp. zn. UPDI-RPD0004/18, a rozhodl takto:


Podle § 152 odst. 6 písm. b) ve spojení s § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se rozklad
zamítá a rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře ze dne 19. 12. 2018, č. j. UPDI-
3416/18-OPDI-SPR/ŠA, sp. zn. UPDI-RPD0004/18, se potvrzuje.

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 11.02.2019
Sejmuto: 26.02.2019
Číslo jednací: UPDI-0375/19-OPDI-SPR/ZA
Zodpovídá: Podatelna