11.1

Nejdůležitější používané předpisy

Zde najdete nejdůležitější používané předpisy národní a evropské legislativy. 

 

11.2

Vydané právní předpisy

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře není oprávněn vydávat žádné právní předpisy. Úřad pouze stanovuje provozovatelům zařízení služeb lhůty pro odpovědi na žádosti o přístup k zařízení služeb a poskytování služeb v zařízeních služeb v souladu s čl. 9 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2017/2177 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou a čl. 13 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.

 

Úřad dále vydává metodické pokyny. Stanovení lhůt a metodické pokyny naleznete zde.