OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo

ODBORNÝ REFERENT (1205)

ODDĚLENÍ VNITŘNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

ODBORU KANCELÁŘE PŘEDSEDY

Předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo - odborný referent (1205) oddělení vnitřních záležitostí odboru kanceláře předsedy v oborech služby 36. Informační a komunikační technologie.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou[1].
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 9. platové třídy.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. 3. 2018 nebo dle dohody.
Místem výkonu služby je Praha.

Další potřebné informace a dokumenty k tomuto výběrovému řízení naleznete níže.