Vyřizování žádostí, návrhů podnětů a stížností

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu, byl ke dni 1. dubna 2017 určen prošetřovatel, který přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání v ÚPDI. Prošetřovatelem podle § 3 odst. 1 předmětného nařízení je Ing. Pavel Kodym.


Prošetřovatelem je osoba, která přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Úkolem prošetřovatele je přijímat oznámení, evidovat a prošetřovat je a vyhotovovat písemné zprávy o průběhu a výsledku prošetření. Schránka pro oznámení v listinné podobě dosud nebyla zřízena (její zřízení se předpokládá až v místě stanovení sídla ÚPDI), e-mailová schránka pro podání v elektronické podobě je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


Samotné přijímání oznámení a jejich prošetřování, nelze delegovat na jinou osobu, neboť tato pravomoc prošetřovat taková oznámení je určená pouze prošetřovateli. Některé dílčí kroky činěné v rámci prošetřování lze svěřit také jinému státnímu zaměstnanci ÚPDI, vždy však pouze za podmínky, že při těchto úkonech nebude možné dovodit totožnost oznamovatele.